įėmimas

įėmimas
įėmìmas sm. (2) 1.įimti 2: Įėmimas kloropormo į vidų atneša didelę paglobą A1884,405. 2. įlenkta, susiaurinta vieta (drabužyje): Per mažas įėmìmas – darosi dumšlė Rdm. Šonuos reikia padaryt įėmimùs Slm. 3. pajamos: Įėmìmo knygos KI350; Lex28. Karalystės piningų išdavimas beveik 35 milijonus markių didesnis už įėmimą LC1878,2. Tie atstovai nuolatos turės ... peržiūrėti sąrašą viešpatystės [pinigų] įėmimų ir išleidimų 1905,217. 4. A1885,77įimti 12: Po Plėvnos įėmimo nei vieno jųjų gyvo toj festungoj nerado LC1878,2. 5. refl. pasiryžimas: O teip tatai apaštalas š. gražiai sudest savo įsiėmimu, idant mus pritrauktų ant didesnės pilnasties gerų darbų MP33. 6. refl. darbas, pareigos: Kunegai, įvairi jų vardai pagal įvairio jų įsiėmimo S.Dauk. 7. LL205 renta. \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išėmimas — išėmìmas sm. (2); SD412 → išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3. → išimti 4: Dėmių išėmìmas BŽ76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apėmimas — apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) rš. 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėmimas — atėmìmas sm. (2) → atimti: 1. SD210 Atėmimas laisvės rš. Teisių ir laipsnio atėmimas rš. 2. Jiems bus atlyginta už mūsų kalbos atėmimą iš mokyklų I.Simon. 3. → atimti 4: Prasidė[jo] atėmìmas gyvulių Gs. Atėmimas ymenių (dvarų) R116. 4. → atimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • imkutė — ×imkùtė (hibr.) sf. (2) įėmimas, įsiuvimas; plg. įimka: Imkutès reikėjo įsiūti, būtų gražiau stovėję Grš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nedaėmimas — ×nedaėmìmas (hibr.) sm. (2) J nepriemoka. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuėmimas — nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paėmimas — paėmìmas sm. (2) 1. → paimti I 1: Vieno sykio paėmìmas nebus žymu Gs. | Vienu paėmimu neapdirbsi J.Jabl. Per du paėmimùs ir parvešim tas pupeles (bus du vežimai) Jnšk. ║ pavogimas: Bukštu yra paėmìmo Šts. 2. refl. → paimti I 6 (refl.): Kaipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perėmimas — sm. (1) 1. → perimti I 4: Jie atsisako nuo lietuviško meno ir lietuviškos kultūros perėmimo K.Kors. 2. refl. → perimti I 10 (refl.): Baisus jo persiėmimas mokslu Brt. 3. refl. → perimti I 11 (refl.): Ne tiek ta istorija, tas prietykis, kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praėmimas — praėmìmas sm. (2) → praimti 2: Už praėmìmą uogų (uogienės) gausi lupt Slm. Tvarte kraujo praliejimas, svirne miltų praėmimas DvD180. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priėmimas — priėmìmas sm. (2); R 1. → priimti I 1: Tokio[je] aukšto[je] vieto[je] sunkus priėmìmas (šieną, javus kemšant) Vvr. 2. → priimti I 5: Protokolo skaitymas ir priėmimas neprivalo užimti daug laiko rš. Po priė̃mimui malonės tejaus vėl sugrįžta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”